Mammillaria grahamii

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria grahamii
ชื่อสามัญ : Graham's Nipple Cactus. Arizona Fishhook Cactus.

สายพันธุ์ย่อย Mammillaria grahamii var. oliviae

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พืชชนิดนี้สามารถพบได้ในแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย นิวเม็กซิโกและเท็กซัส

แคคตัสนี้มีหนามคล้ายตะขอทั่วลำต้น ดอกสีชมพูหรือลาเวนเดอร์ ออกดอกในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แคคตัสชนิดนี้อาศัยอยู่ตามของกรวดแห้งหรือในทุ่งหญ้า

แคคตัส Mammillaria grahamii มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอกสั้น ลำต้นสีเขียวอ่อน สูง 7 ถึง 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ถึง 11 ซม.

หนามข้างมีสีขาว มีจำนวน 20 ถึง 35 แท่งต่อตุ้ม หนามข้างจะไม่ค่อยแข็ง
หนามกลาง มีจำนวน 1 ถึง 4 แท่งต่อตุ้ม สีเหลืองหรือแดงเข้ม ยาว 1.2 ถึง 2.5 ซม.

Reference

Cactus-art. (-). Mammillaria grahamii. จาก http://www.cactus-art.biz/schede/MAMMILLARIA/Mammillaria_grahamii/Mammillaria_grahamii/Mammillaria_grahamii.htm

Mammillaria glochidiata

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria glochidiata
ชื่อสามัญ :

เจริญเติบโตเป็นลักษณะทรงกระบอก ลำต้นสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 3.5 ซม. ตุ้มหนามมีหนามสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม ยาว 0.6 ถึง 1.2 ซม. ดอกมีสีขาว ขนาด 1.2 ซม.

ชื่อพ้อง
Chilita glochidiata
Ebnerella glochidiata
Mammillaria wildii
Chilita wildii
Ebnerella wildii4
Cactus glochidiatus Kuntze
Neomammillaria glochidiata (Mart.) Britton & Rose
Reference

Wikipedia. (2558). Mammillaria glochidiata. จาก http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_glochidiata

Mammillaria glassii

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อสามัญ :

Mammillaria glassii เป็นแคคตัสทรงกลมหรือทรงกระบอกสั้น สูง 3 ถึง 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 10 ซม.

ตุ้มหนามมีขนสีขาวมาก 20 ถึง 30 เส้น แต่มีหนามสีน้ำตาลเพียงไม่กี่แท่งเท่านั้น

ดอกของมันจะมีสีชมพูอ่อน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.0 ซม. ผลมีขนาด 2.0 ซม. เมล็ดมีสีดำ

สายพันธุ์นี้ (Mammillaria glassii) ถูกอธิบายเป็นครั้งแรกโดย Robert Alan Foster ในปี ค.ศ. 1968.


ชื่อพ้อง
Mammillaria glassii var. nominis-dulcis A.B.Lau (1985)
Mammillaria ascensionis var. nominis-dulcis (A.B.Lau) Repp. (19878)
Bartschella glassii subsp. nominis-dulcis (A.B.Lau) Doweld (2000)
Mammillaria glassii subsp. nominis-dulcis (A.B.Lau) U.Guzmán (2003)
Bartschella glasii (R.A.Foster) Doweld (2000)
Mammillaria glassii var. siberiensis A.B.Lau (1985)
Bartschella glassii subsp. siberiensis (A.B.Lau) Doweld (2000)
Mammillaria glassii subsp. siberiensis (A.B.Lau) U.Guzmán (2003)

สายพันธุ์ย่อยของ Mammillaria glassii
Mammillaria glassii subsp. ascensionis
Mammillaria glassii subsp. glassii:

Reference

Wikipedia. (2556). Mammillaria glassii. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_glassii