Mammillaria grahamii

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria grahamii
ชื่อสามัญ : Graham's Nipple Cactus. Arizona Fishhook Cactus.

สายพันธุ์ย่อย Mammillaria grahamii var. oliviae

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พืชชนิดนี้สามารถพบได้ในแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย นิวเม็กซิโกและเท็กซัส

แคคตัสนี้มีหนามคล้ายตะขอทั่วลำต้น ดอกสีชมพูหรือลาเวนเดอร์ ออกดอกในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แคคตัสชนิดนี้อาศัยอยู่ตามของกรวดแห้งหรือในทุ่งหญ้า

แคคตัส Mammillaria grahamii มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอกสั้น ลำต้นสีเขียวอ่อน สูง 7 ถึง 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ถึง 11 ซม.

หนามข้างมีสีขาว มีจำนวน 20 ถึง 35 แท่งต่อตุ้ม หนามข้างจะไม่ค่อยแข็ง
หนามกลาง มีจำนวน 1 ถึง 4 แท่งต่อตุ้ม สีเหลืองหรือแดงเข้ม ยาว 1.2 ถึง 2.5 ซม.

Reference

Cactus-art. (-). Mammillaria grahamii. จาก http://www.cactus-art.biz/schede/MAMMILLARIA/Mammillaria_grahamii/Mammillaria_grahamii/Mammillaria_grahamii.htm

Mammillaria glochidiata

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria glochidiata
ชื่อสามัญ :

เจริญเติบโตเป็นลักษณะทรงกระบอก ลำต้นสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 3.5 ซม. ตุ้มหนามมีหนามสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม ยาว 0.6 ถึง 1.2 ซม. ดอกมีสีขาว ขนาด 1.2 ซม.

ชื่อพ้อง
Chilita glochidiata
Ebnerella glochidiata
Mammillaria wildii
Chilita wildii
Ebnerella wildii4
Cactus glochidiatus Kuntze
Neomammillaria glochidiata (Mart.) Britton & Rose
Reference

Wikipedia. (2558). Mammillaria glochidiata. จาก http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_glochidiata

Mammillaria glassii

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อสามัญ :

Mammillaria glassii เป็นแคคตัสทรงกลมหรือทรงกระบอกสั้น สูง 3 ถึง 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 10 ซม.

ตุ้มหนามมีขนสีขาวมาก 20 ถึง 30 เส้น แต่มีหนามสีน้ำตาลเพียงไม่กี่แท่งเท่านั้น

ดอกของมันจะมีสีชมพูอ่อน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.0 ซม. ผลมีขนาด 2.0 ซม. เมล็ดมีสีดำ

สายพันธุ์นี้ (Mammillaria glassii) ถูกอธิบายเป็นครั้งแรกโดย Robert Alan Foster ในปี ค.ศ. 1968.


ชื่อพ้อง
Mammillaria glassii var. nominis-dulcis A.B.Lau (1985)
Mammillaria ascensionis var. nominis-dulcis (A.B.Lau) Repp. (19878)
Bartschella glassii subsp. nominis-dulcis (A.B.Lau) Doweld (2000)
Mammillaria glassii subsp. nominis-dulcis (A.B.Lau) U.Guzmán (2003)
Bartschella glasii (R.A.Foster) Doweld (2000)
Mammillaria glassii var. siberiensis A.B.Lau (1985)
Bartschella glassii subsp. siberiensis (A.B.Lau) Doweld (2000)
Mammillaria glassii subsp. siberiensis (A.B.Lau) U.Guzmán (2003)

สายพันธุ์ย่อยของ Mammillaria glassii
Mammillaria glassii subsp. ascensionis
Mammillaria glassii subsp. glassii:

Reference

Wikipedia. (2556). Mammillaria glassii. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_glassii

ภาพแคคตัส พันธุ์ Mammillaria gigantea

Reference


กระบองเพชร Mammillaria gasseriana

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ebnerella gasseriana
Chilita gasseriana
Mammillaria viescensis
ชื่อสามัญ :

กระบองเพชร Mammillaria gasseriana เป็นพืชประจำถิ่นของประเทศเม็กซิโก อาศัยอยู่ทะเลทรายร้อนตามธรรมชาติ ปัจจุบันถูกประกาศว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามที่อยู่อาศัย

กระบองเพชร Mammillaria gasseriana เป็นไม้ยืนต้นที่มีกิ่งอ้วน รูปทรงกระบอกสั้น มีสีเขียวเข้ม มีตุ้มหนามกระจายปกคุลมลำต้น แต่ละตุ้มจัมีหนามที่แข็งจำนวน 1 ถึง 2 แท่ง และยังมีหนามอ่อน (ขน) สีขาวปกคลุมมากมาย
Reference

Wikipedia. (2558). Mammillaria gasseriana. จาก http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_gasseriana

กระบองเพชร Mammillaria geminispina


ชื่อสามัญ : twin spined cactus

กระบองเพชร Mammillaria geminispina เจริญเติบโตสูง 25 ซม. กว้าง 50 ซม. ลำต้นปกคลุมไปด้วยหนามและขนสีขาว ดอกมีสีชมพู ออกดอกในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

สายพันธุ์ Mammillaria geminispina เป็นหนึ่งในแคคตัสที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูก

Reference


แคคตัส สายพันธุ์ Mammillaria elongata

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria elongata
ชื่อสามัญ : Ladyfinger Cactus และ gold lace cactus

Mammillaria elongata มีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของเม็กซิโก ต้นเดี่ยวมีขนาด 1 ถึง 3 ซม. เจริญเติบโตเป็นกลุ่มรวมกันอาจสูงถึง 15 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร  ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ยาว ปกคลุมด้วยหนามสีเหลืองหรือสีน้ำตาล หนามยาว 1.0 ถึง 1.5 ซม. ส่วนหนามข้างจะมีสีทองและอ่อน ยาว 4 ถึง 9 มม. ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ ดอกสีขาวหรือสีเหลือง ขนาด 1 ซม. มีเมล็ดสีน้ำตาล

สายพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในแคคตัสที่นิยมเพาะปลูก และยังได้รับรางวัล Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit อีกด้วย

นอกจากนี้ สายพันธุ์นี้เคยถูกระบุชื่อไว้มากมาย ดังเช่น

Chilita elongata (DC) Orcutt (1926)
Krainzia elongata (DC) Doweld (2000),
Leptocladia elongata (DC) Buxb. (1951),
Leptocladodia elongata Buxb. (1960)
Leptocladodia elongata fa. tenuis (DC) Krainz (1967)
Leptocladodia elongata fa. stella-aurata (Mart.) Krainz (1967)
Leptocladodia elongata fa. intertexta (DC) Krainz (1967),
Mammillaria intertexta DC (1828),
Mammillaria tenuis var. media DC (1828)
Mammillaria echinata DC (1834)
Mammillaria elongata var. echinata (DC) K.Schum. (1898)
Mammillaria subcrocea var. echinata (DC) Y.Ito (1952)
Mammillaria stella-aurata Mart. ex Zucc. (1837) und
Mammillaria subcrocea DC (1828), Mammillaria tenuis DC (1828),
Neomammillaria elongata (DC) Britton & Rose (1923)

Reference

Wikipedia. (2558). Mammillaria elongata. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_elongata และ http://en.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_elongata

แคคตัส Mammillaria duwei

Mammillaria duwei เป็นกระบองเพชรท้องถิ่นของเม็กซิโก มันมีสีเขียวเข้ม ผิวปกคลุมไปด้วยหนามสีขาว ดอกมีสีเหลือง ออกดอกในฤดูร้อน

สายพันธุ์นี้เป็นพืชที่ถูกคุกคามที่อยู่อาศัย ซึ่งประกาศโดย IUCN

กระบองเพชรพันธุ์นี้เจริญเติบโตในที่สูง เช่น บนภูเขาไฟหรือภูเขาหินที่มีความสูง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ในปี ค.ศ. 1753 มันถูกตั้งชื่อเป็นครั้งแรก โดย Carolus Linnaeus

ในปี ค.ศ. 1985 แคคตัสสายพันธุ์ Mammillaria duwei ถูกอธิบายและตีพิมพ์ในหนังสือ ชื่อ Kakteen und andere Sukkulenten โดย Rogoz. & Appenz.


Reference

Wikipedia. (2557). Mammillaria duwei. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_duwei และ http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_duwei

แคคตัส Mammillaria dixanthocentron

Mammillaria dixanthocentron เป็นสายพันธุ์ของกระบองเพชร มีลักษณะทรงกระบอกสั้น สูงถึง 30 ซม. แต่โดยทั่วไปจะสูงเพียง 20 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. ตุ้มหนามปกคลุมทั่วลำต้น แต่ละตุ้มมีหนามตั้งแต่ 2 ถึง 20 แท่ง มีหนามเพียง 2 ถึง 4 แท่งเท่านั้นที่แข็งและยาว นอกนั้นไม่แข็ง อาจเรียกได้ว่าเป็นเพียงขนอ่อนเท่านั้น ขนดังกล่าวนี้ยาวเพียง 2 ถึง 4 มม. เท่านั้น ขนมีสีขาว ส่วนหนามมีสีเหลือง หนามยาว 0.5 ถึง 1.5 ซม.

แคคตัสพันธุ์นี้มีดอกสีแดง-ม่วง มีขอบสีชมพู มีผลขนาดเล็กรูปทรงกระบอก ผลยาวเพียง 15 มม. มีเมล็ดสีน้ำตาล


สายพันธุ์ Mammillaria dixanthocentron ถูกอธิบายครั้งแรกโดย Roy Mottram ในปี ค.ศ. 1980. ในอีก 7 ปีต่อมาได้พบว่ามีสายพันธุ์ย่อยอีก คือ Mammillaria dixanthocentron var. rubrispina R.Wolf (1987)

ตามรายงานของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) หรือ "สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ" กล่าวว่ากระบองเพชรสายพันธุ์นี้ไม่น่ากังวลในเรื่องการสูญพันธุ์


Reference

Wikipedia. (2556). Mammillaria dixanthocentron. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_dixanthocentron

Mammillaria discolor

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria discolor
ชื่อสามัญ :

ลำต้นมีลักษณะทรงกลม มีสีน้ำเงินแกมเขียว ตุ่มหนามแต่ละตุ่มจะมีหนาม 4-7 แท่ง หนามสีขาวหรือเหลืองเล็กน้อย ยาว 1 ซม.  ดอกมีสีชมพูหรือสีขาว


Reference

Wikipedia. (2557). Mammillaria discolor. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_rhodantha

Mammillaria dioica

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria dioica
ชื่อสามัญ : strawberry cactus, California fishhook cactus, strawberry pincusion หรือ fishhook cactus และ biznaga llavina (ภาษาสเปน)

พบแคคตัสสายพันธุ์นี้ได้ที่ทะเลทรายโคโลราโด (และที่อื่น ๆ)

หนามส่วนใหญ่มีสีขาวและเป็นเส้นตรง แต่มีบางจุดที่หนามเป็นสีดำและมีปลายที่โค้ง

มันเป็นพืชที่เติบโตแบบเดี่ยว ๆ ออกดอกช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิถึงกลางฤดูร้อน ดอกมีขนาด 1 ถึง 3 ซม.

ผลมีสีแดงสด รูปไข่ สามารถรับประทานได้ มันมีเมล็ดขนาดเล็กสีดำ

สายพันธุ์ย่อยของ Mammillaria dioica
Mammillaria dioica subsp dioica
Mammillaria dioica subsp angelensis
Mammillaria dioica subsp estebanensis


Reference


แคคตัสดอกสวย พันธุ์ Mammillaria deherdtiana

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อสามัญ :

เป็นกระบองเพชรขนาดเล็ก สูงเพียง 2.5 ซม. กว้างเพียง 1.8 ซม. มีขนแข็งปกคลุมทั่วลำต้น ขนนี้ยาว 3 ถึง 5 มม. สีแดงหรือน้ำตาลเข้ม ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 5 ซม. มีสีชมพูอ่นที่สวยงาม กลีบดอกเป็นรูปหอก ขอบกลีบอาจเป็นสีเขียว ออกดอกในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน

สถานที่ที่กระจายพันธุ์
ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก (พื้นที่หลักในการกระจายพันธุ์), อเมริกากลาง, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือโคลัมเบีย, เวเนซุเอลา


Reference

kakteensammlung-holzheu. (2557). mammillaria deherdtiana. จาก http://www.kakteensammlung-holzheu.de/en/mammillaria_deherdtiana.html