แคคตัส Opuntia chaffeyi

กระบองเพชร
สายพันธุ์ Opuntia chaffeyi
กระบองเพชร Opuntia chaffeyi มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเม็กซิโก อาศัยอยู่ตามทะเลทรายร้อน ปัจจุบันถูกคุกคามที่อยู่อาศัย

การแพร่กระจายของสายพันธุ์นี้ไม่กว้างขวางนัก (ขอบเขตของการแพร่กระจายสายพันธุ์ ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ถิ่นกำเนิดมีเพียงประมาณ 12 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น)

ปัจจุบันกระบองเพชรสายพันธุ์นี้ลดน้อยลงมาก เนื่องจากพื้นที่ที่เคยอาศัยถูกใช้เลี้ยงวัวและพัฒนาเพื่อใช้ในการเกษตร
Reference

1. Wikipedia. (2557). Opuntia chaffeyi. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia_chaffeyi
2. The IUCN Red List of Threatened Species. (2006). Opuntia chaffeyi. จาก http://www.iucnredlist.org/details/summary/41222/0.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น