กระบองเพชร พันธุ์ Opuntia polyacantha

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Opuntia polyacantha
ชื่อสามัญ : plains pricklypear, hairspine cactus, panhandle pricklypear, และ starvation pricklypear.

เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือ มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ไม่แน่นอน

คำอธิบาย
กระบองเพชร Opuntia polyacantha เจริญเติบโตสูงได้ถึง 2 เมตร กระจุกขน (areoles) มีสีน้ำตาลและมีใยขนสีน้ำตาย แต่ละกระจุกขนจะมีหนามหลากหลายลักษณะ หนามยาวตั้งแต่ 1 ถึง 18 ซม.

ดอกมีขนาดตั้งแต่ 2.5 ถึง 4 ซม. ดอกมีสีเหลืองหรือสีแดงม่วง ผลเป็นรูปทรงกระบอกสีน้ำตาลแห้ง

การใช้ประโยชน์
ชนพื้นเมืองชาวอเมริกันใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการต่าง ๆ

กระบองเพชรเป็นพืชที่มักจะนำไปเป็นอาหารสัตว์ ผู้ปลูกจะทำการเผากระบองเพชรเพื่อกำจัดหนาม แล้วจึงนำมาเป็นอาหารสัตว์Reference

Wikipedia. (2557). Opuntia polyacantha. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia_polyacantha

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น