แคคตัส Cereus jamacaru (กระบองเพชร)

แคคตัส Cereus jamacaru พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล อาจเติบโตได้สูงถึง 5 เมตร

แคคตัสสายพันธุ์นี้มีสายพันธุ์ย่อย ๆ เป็นแบบหนามสั้นซึ่งจะนำไปผลิตอาหารสัตว์ ส่วนชนิดที่มีหนามยาวจะต้องทำการเผาหรือตัดหนามออกก่อนจึงนำไปผลิตอาหารสัตว์

ดอกมีสีขาวและยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกจะบานในช่วงตอนกลางคืนและจะเหี่ยวในตอนเช้า

ผลไม้มีสีม่วง มีเมล็ดขนาดเล็ก มีรสชาติอร่อย

Reference

Wikipedia. (2555). Cereus jamacaru. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cereus_jamacaru

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น