แคคตัส Mammillaria berkiana

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria berkiana

มันเป็นสายพันธุ์ของกระบองเพชรที่ใกล้จะสูญพันธุ์ มีรายงานว่าในปี ค.ศ. 1994 เหลือพืชสายพันธุ์นี้เพียง 5,000 ต้นเท่านั้น และในปี ค.ศ. 1999 มันเหลือไม่ถึง 100 ต้น มันเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายที่อยู่น้อยมาก พื้นที่การกระจายพันธุ์มีเพียง 1 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

Reference

Wikipedia. (2557). Mammillaria berkiana. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_berkiana

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น