Mammillaria discolor

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria discolor
ชื่อสามัญ :

ลำต้นมีลักษณะทรงกลม มีสีน้ำเงินแกมเขียว ตุ่มหนามแต่ละตุ่มจะมีหนาม 4-7 แท่ง หนามสีขาวหรือเหลืองเล็กน้อย ยาว 1 ซม.  ดอกมีสีชมพูหรือสีขาว


Reference

Wikipedia. (2557). Mammillaria discolor. จาก http://de.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_rhodantha

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น