โรคและศัตรูพืชของกระบองเพชร | Diseases and Pests of Cactus

ในบทความนี้จะกล่าวถึง 2 หัวข้อใหญ่ คือ
  1. ศัตรูพืชที่มักพบบ่อย
  2. โรคที่มักเกิดกับต้นกระบองเพชร

ศัตรูพืชที่มักพบบ่อย

Aphids (เพลี้ยอ่อน) เป็นแมลงที่มีลำตัวนิ่ม สีเขียวคล้ำ มักอยู่ตามดอก มันจะทำลายเนื้อเยื่ออ่อน
ทำให้ต้นกระบองเพชรเติบโตผิดรูปร่าง
กำจัดโดยการพ่นสารละลายนิโคตินซัลเฟต (Nicotine sulfate)

Mealy Bug (เพลี้ยแป้ง) เป็นแมลงที่ต้องระวังมากที่สุดในกลุ่ม มันมีลักษณะคล้ายขนปุยสีขาว ลำตัวอ่อนนุ่ม จะอยู่ในที่ที่มองไม่ค่อยเห็น เช่น ตามซอกหนามหรือตามรอบฐานของตุ่มหนาม
ทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักหรืออาจหงิกงอและเหี่ยวแห้งจนตายได้
กำจัดโดยการพ่นยากำจัดแมลงประเภทดูดซึม เช่น มาลาไทออน

Red Spider Mites (ไรแดง) มักพบในที่ร้อน สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าว

Root Mealy Bug (เพลี้ยแป้งที่ราก) เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ที่รากในกระถาง ทำลายระบบการดูดซึมของราก
ทำให้รากดูดซึมน้ำและอาหารไม่เพียงพอและเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุด
กำจัดโดยการพ่นยากำจัดแมลงเช่นเดียวกันกับเพลี้ยแป้ง

Scale Insect (เพลี้ยหอย) เป็นแมลงที่มีลักษณะกลม ๆ มีสารเคมีคล้ายขี้ผึ้งสีน้ำตาลแข็งเหมือนเปลือกหอย มักอยู่ตามโคนหนาม มันจะดูดกินน้ำเลี้ยง
ทำให้กระบอกเพชรขาดน้ำเลี้ยง
อาจใช้แปรงขนอ่อน ๆ ขัดออกได้ หรือพ่นยากำจัดแมลงประเภทดูดซึม เช่น มาลาไทออน

Snails & Slugs (หอยทากและทากดิน) มันจะมากัดกินต้นกระบองเพชร

Thrips (เพลี้ยไฟ) เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ เคลื่อนที่เร็ว
อาการ มีจุดสีเหลืองและสีขาวตามลำต้นโรคที่มักเกิดกับต้นกระบองเพชร

เชื้อรา มักเกิดในช่วงฤดูฝน ทำให้กระบองเพชรเน่า

เชื้อไวรัส อาจเกิดขึ้นได้กับกระบองเพชรบางสกุลเท่านั้น

(คน)โรคจิต ที่ชื่นชอบการรดน้ำ ทั้ง ๆ ที่ทราบว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่มักอยู่ตามทะเลทรายที่ซึ่งมีน้ำในปริมาณที่น้อย

Reference

NAME. (2557). NAME. จาก HTTPS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น