กระบองเพชร Opuntia littoralis

แคคตัส Opuntia littoralis มีชื่อเรียกอื่น ๆ คือ coastal prickly pear และบางครั้งก็เรียกว่า sprawling prickly pear เนื่องจากมันมีลำต้นที่สั้นและนิสัยการเจริญเติบโตใกล้พื้นดิน "Littoral" หมายถึง "ที่เกี่ยวข้องกับชายทะเล"

Opuntia littoralis มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและบาจาแคลิฟอร์เนีย

แคคตัสมีหลายลักษณะ มันมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อย และมักพบลูกผสมที่ลักษณะใกล้เคียงกัน

โดยทั่วไปกระบองเพชร Opuntia littoralis จะเจริญเติบโตเป็นพุ่มที่หนาแน่น กว้างได้ถึง 3 เมตร ลำต้นที่เป็นทรงหยดน้ำยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีหนามปกคลุมทั่ว หนามอาจยาวถึง 4 เซนติเมตร มีดอกสีเหลืองอ่อนหรือสีอแดง ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลมีสีแดง-ม่วง ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ผลของมันสามารถรับประทานได้

ผลของกระบองเพชร Opuntia littoralis
ผลของกระบองเพชร Opuntia littoralis
ลักษณะต้นกระบองเพชร Opuntia littoralis
ดอกของกระบองเพชร Opuntia littoralis
(ต้นด้านซ้าย) Opuntia cacanapa 'Ellisiana'
(ต้นด้านซขวา) Opuntia littoralis (right)
Reference

Wikipedia. (2558). Opuntia littoralis. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia_littoralis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น