Mammillaria glochidiata

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammillaria glochidiata
ชื่อสามัญ :

เจริญเติบโตเป็นลักษณะทรงกระบอก ลำต้นสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 3.5 ซม. ตุ้มหนามมีหนามสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม ยาว 0.6 ถึง 1.2 ซม. ดอกมีสีขาว ขนาด 1.2 ซม.

ชื่อพ้อง
Chilita glochidiata
Ebnerella glochidiata
Mammillaria wildii
Chilita wildii
Ebnerella wildii4
Cactus glochidiatus Kuntze
Neomammillaria glochidiata (Mart.) Britton & Rose
Reference

Wikipedia. (2558). Mammillaria glochidiata. จาก http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria_glochidiata

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น